• ​Thanh toán lần 1: 30 - 50% giá trị hợp đồng
  • ​Thanh toán phần còn lại sau 07 - 15 ngày kể từ ngày giao đủ hàng và hóa đơn chứng từ

Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

CTK: Công ty TNHH thời trang Ziversy

Số TK: 68782368

CN TPHCM