900 PVC

Lưới 3 lớp cao cấp

​Dù lạnh

​600 PVC lưng dẻo

​Dù tổ ông

​Dù bóng trang trí

​Bố 600 2 màu họa tiết

​Dù xéo

​420 PVC

​1680 PVC

​900 PVC

​Bố 600 2 màu PVC

Lưới 3 lớp ​230 - 250 gams

​600 PVC

​Áo da